Poskytuji koučovací služby vycházející z následujících technik:

 • Všímavost (Mindfulness) – umožňuje klientovi lépe vnímat své pocity, emoce, myšlenky, tělesná projevy a spojit je s podněty, které je vyvolávají
 • Neurolingvistické programování (NLP) – dává prostor pro plné uvědomnění si situace v širokém kontextu a pro její předefinování způsobem, který vede k pozitivnímu postoji a efektivnímu řešení této situace
 • Koučovací model GROW – pomáhá udržovat strukturu koučovacího procesu  a zaměření na vytyčené cíle

Kdy může koučink pomoci?

Koučink účinně pomáhá v široké řadě životních i profesních situací, které představují změnu od současného k požadovanému stavu, přičemž pro úspěch koučinku není klíčový přesný popis těchto stavů, ale vůle a motivace klienta změnu provést. Na rozdíl od psychoterapie není hlavním úkolem koučinku zjišťovat příčiny, ale hledat cestu k vytyčenému cíli a odstranit překážky, které dosažení cíle brání. Mezi situace, které lze řešit koučinkem můžeme zařadit:

 • Zvládání emocí
 • Životní změny
 • Odstranění strachu
 • Neefektivní vzorce chování
 • Hledání osobní vize
 • Nedostatečná sebedůvěra
 • Komunikační problémy
 • Nespokojenost se sebou samým
 • Rozhodování ve složitých situacích
 • Pocity méněcennosti
 • Nespokojenost v práci
 • Změny zaměstnání
 • Pozice v kolektivu
 • Vyváženost života (osobní, pracovní, sportovní, partnerský, atd.)
 • Pocity vyhoření a ztráta motivace
 • a mnoho dalších
Growing plant 1

Koučink pro osobní růst

 • První informativní schůzka  (20 minut) – zdarma
 • Koučovací konzultace (60 minut) – 2000 Kč
 • Koučovací konzultace (90 minut) – 3000 Kč
 • Konzultace probíhají v kanceláři kouče (viz kontakty)
 • Konzultace v jiném místě jsou možné po vzájemné dohodě
 • Konzultace lze zrušit do 24 hodin před jejich termínem.
 • Při zrušení méně než 24 hodin před termínem je účtován storno poplatek 50% z ceny.
 • Při neomluvené účasti je účtována plná cena konzultace.

Firemní koučink

Individuální nebo skupinové koučovací konzultace se zaměřením na vnitřní procesy, prodej a distribuci, marketing, firemní vizi a její komunikaci, motivaci zaměstnanců, provádění změn, rozvoj firmy atd.

 • První informativní schůzka – zdarma
 • Další podmínky dle požadavků klienta a vzájemné dohody 
Business growth 1

Předpoklady úspěšného koučinku

Protože kouč klienta provádí cestou k vytyčenému cíli, je základem úspěchu aktivní přístup klienta. Proto je dobře si zodpovědět několik otázek:

 • Jsem připraven(a) na sobě a požadované změně pracovat?  
 • Jak důležité je pro mě dosáhnout změny? 
 • Jakou mám motivaci? Co mi změna přinese? 
 • Jsem připraven(a) vystoupit ze svojí komfortní zóny? 
 • Čeho jsem ochoten(na) se vzdát, abych dosáhl(a) svého cíle?

A i když odpovědi vynecháte, já se Vás stejně budu ptát.