Co je to koučink?

Koučink je strukturovaný individuální proces, ve kterém kouč pomáhá jednotlivcům nebo skupinám dosáhnout konkrétních cílů, rozvíjet jejich dovednosti, nebo měnit jejich vzorce chování. Kouč poskytuje vedení, podporu a zpětnou vazbu, aby pomohl klientům využít jejich schopnosti, maximalizovat jejich potenciál a potlačit jejich omezující faktory.

Základem koučinku je vedení klienta prostřednictvím otevřených otázek, aktivního naslouchání a rozšířené vnímavosti, díky kterým klient nachází řešení svých situací a problémů. Kouč neposkytuje řešení ani návody, ale pomáhá klientovi nalézt vlastní řešení, se kterými je klient vnitřně ztotožněn a která je připraven realizovat.  

Kouč úzce spolupracuje s klientem na definování cílů, prozkoumání současné situace a vytvoření plánu pro překonání rozdílu mezi tím, kde se nachází, a tím, kam chce dojít (model GROW).

Koučink lze aplikovat v různých kontextech, včetně osobního rozvoje, profesionálního růstu, kariérního postupu, rozvoje leadershipu, sportovního výkonu a podnikatelského úspěchu. Lze jej použít také v případech osobní hodnotové krize, jako je syndrom vyhoření, krize středního věku, nedostatek sebevědomí a dalších.

Koučink se podstatně liší od psychoterapie. Zatímco psychoterapie se zaměřuje na hledání příčin problémů, koučink je převážně zaměřen na budoucnost a soustředí se na osobní rozvoj a překonání překážek.

Koučink je spolupracující partnerství, které umožňuje klientovi s pomocí kouče více využít vlastní potenciál.

A na závěr několik rozšířených mýtů o koučinku, které zmiňuje Wikipedie.